Filmsoon.com ข่าวหนังใหม่ ตัวอย่างหนังใหม่ วิจารณ์หนัง
การนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่

    หากผู้เข้าชมทั่วไปหรือองค์กรใดๆต้องการนำเนื้อหาข้อมูลของทางเว็บไซต์ไปเผยแพร่ที่อื่น ทางเว็บไซต์ Filmsoon.com มีความยินดีให้ท่านสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่นได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ

     - แจ้งให้ทางทีมงานทราบทางแฟนเพจ Filmsoon.com อัพเดต ข่าวหนัง ตัวอย่างหนัง วิจารณ์หนัง ว่าต้องการนำบทความใดไปเผยแพร่ต่อ

     - ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบทความ ต้องมีการใส่"ลิงค์ที่มา"ของเนื้อหานั้นๆกลับมายังหน้าเว็บไซต์ที่เป็นต้นเรื่องเนื้อหาในเว็บไซต์ Filmsoon.com เท่านั้น หากเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่อยู่ใน Facebook Fanpage ขอความกรุณา"ใช้ปุ่มแชร์" ของ Facebook ในการเผยแพร่เนื้อหา

     - ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาบทความ ต้องไม่ใช้เพื่อการค้าหรือการแสวงหาผลกำไรใดๆ เว้นไว้แต่ว่าจะมีการติดต่อพูดคุยและขออนุญาตกับทางเว็บไซต์ Filmsoon.com ไว้ก่อนแล้ว

     - ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ ต้องไม่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลใดๆ เว้นไว้แต่ว่าจะมีการติดต่อพูดคุยและขออนุญาตกับทางเว็บไซต์ Filmsoon.com ไว้ก่อนแล้ว

ปล. เนื้อหาในเว็บไซต์อยู่ในข่ายวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ.2537